Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Kommuneplanens arealdel 2015-2027

09.06.15

Kommunestyret vedtok den 18.6.15 sak 45/15 at forslag til kommuneplanens arealdel sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i medhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

Plandokumentene kan ses her og i Rådhuset.

Har du spørsmål, ta kontakt med:

Gunnar Svalbjørg, tlf 75 77 88 00/ 97018612, gunnar.svalbjorg@steigen.kommune.no eller

Tordis Sofie Langseth, tlf 75 77 88 00/47 26 45 15, tordis.sofie.langseth@steigen.kommune.no

Evt. merknader til planforslaget må framsettes skriftlig innen 21.09.15 til:

OBS!! Ny frist: 01.10.15

postmottak@steigen.kommune.no eller Steigen kommune, 8283 Leinesfjord

Plandokumenter:

Forslag til planbeskrivelse og bestemmelse

Forslag til plankart

Plankart m. flybilde, hele Steigen
(OBS - fargen kan avvike fra tegnforklaring da kartet er gjort 50 % gjennomsiktig)

Tegnforklaring.pdf

Utsnitt av planen m/flybilder i pdf
(OBS - fargen kan avvike fra tegnforklaringen da det er gjort 50 % gjennomsiktig)
Leines
Nordfold
Foldstranda
Leinesfjord
Nordskot
Bogen
Dyping
Laskestad_Bø
 

Plankartet kan også sees her: www.nordlandsatlas.no

Oppskrift Nordlandsatlas:
-Velg plan
-Kryss av på "Kommuneplan høring" i kartlagboksen til venstre. Zoom inn på Steigen (kan ta litt tid før kartet lastes)
-Velg det området du er interessert i.

For gjennomsiktig plan slik at man ser kartet under planen:
-Trykk på den lille pila bak "kommuneplan høring" i kartlagboksen.
-Velg "Transparency"
-Ved å dra pila fram og tilbake vil planen bli gjennomsiktig.
- Denne metoden kan også brukes ved å se endringer fra forrige plan. Kryss da også av på "Kommuneplaner vedtatt"

Konsekvensutredning|

Innspillsdokument

Delrapport funksjonell strandsone

Temakart:

1. Marin sektor

2. Natur

3. Rekreasjon

4. Landbruk

5. Kulturminner

6. Funksjonell standsone

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Monica Steinbakk