Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - høring

30.03.12
Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ligger ute på høring fram til 18. mai 2012.

Tidsrammen for planen er fra 2013-2016. Planen ligger også på servicekontoret på rådhuset. Eventuelle innspill må sendes Steigen kommune, 8283 Leinesfjord eller til postmottak@steigen.kommune.no innen 18. mai 2012.

Melding om vedtak

Planprogram

Elin B. Grytøyr