Gebyrregulativ 2016[1].pdfGebyrregulativ 2016     Gebyrregulativ for saksbehandling etter Plan- og bygningsloven og matrikkelloven, vedtatt av kommunestyret 22.06.2016)

 

Kommunale avgifter  ( videreføres fra 2017 til 2018)


Gebyrsatser 2018.pdf Forskrift om vann- og avløpsgebyr, Steigen