Flyttinga til ny vannkilde fører til at det sendes ut kokevarsel. Dette er standard prosedyre i disse tilfellene, fordi vi ved en slik overgang ikke får kvalitetsvurdert vannet før det har gått noen dager. Det tas nå fortløpende vannprøver som sendes inn til laboratorium for vurdering og vi forventer å få de første svarene inn mot helga.

Det at vannet nå tilsettes klor er en del av denne prosessen og dette vil vedvare inntil vi kan gå tilbake til hovedkilden vår. 

Det er vanskelig å si noe sikkert om hvor lenge kokevarslet for Nordfold vannverk vil vare, men vi kan med sikkerhet si at det minst vil gjelde frem til helga.