Barnehagesøknad

Barnehagesøknad (ny plass, endringer, oppsigelser og redusert betaling) gjøres via foresattportalen:
Foresattportalen
Informasjonsskriv til foresatte
Bruksanvisning til foresattportal

Søknad om moderasjon foreldrebetaling

Pedagogisk rapport/kartlegging og dokumentasjon – barnehage