Steigen kommune har mottatt søknad om mindre endring av reguleringsplan for Røssøya hytteområde. Reguleringsplanen ble vedtatt den 16.11.2010. 
Gjeldene plan finnes på Nordlandsatlas: https://arcg.is/158aPq
(velg reguleringsplan i kartlagliste, trykk i planen som kommer opp, og velg «Mer informasjon» i boksen som kommer opp for å få tilgang til dokumentene.)
Steigen kommune vil ta stilling til realiteten i søknaden etter at høring er avsluttet.
 
Eventuelle merknader til saken sendes Steigen kommune, Myklebostad 1, 8283 Leinesfjord eller  postmottak@steigen.kommune.no  så snart som mulig og innen tre uker, dvs senest 26.11.2019.


Søknaden med plandokumenter finner du her:
Følgebrev søknad om mindre reguleringsendring
Planbestemmelser for reguleringsplan for Røssøy
Reguleringsendring
Røssøy hytteområde planbeskrivelse
Arealtabell