Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

Høring av forslag til bestemmelser for fiske etter laksefisk fra 2016

30.06.15

Vil med dette orientere om at vi har lagt ut en nyhetssak om Høring - forslag til bestemmelser for fiske etter laksefisk fra 2016 på vår nettside, se http://fylkesmannen.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Horing---bestemmelser-for-fiske-etter-laksefisk-fra-2016-/

 

Ber med dette om at dere videreformidler denne informasjonen til aktuelle lag og foreninger som dere kan nå gjennom e-post kontakter og nettsider eller på annen måte.

Med hilsen

Tore Vatne
seksjonsleder || miljøvernavdelinga
Fylkesmannen i Nordland

tlf: 75 53 15 48 ||
fmnotva@fylkesmannen.no