• Alle barnehagene og skoler i Steigen jobber utfra kriteriene for helsefremmende barnehager og skoler. Barnehagene og skolene skal selv evaluere seg årlig.
  • Barnehagene og skolene skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Tilrettelegge for trivsel, mestring og godt læringsutbytte ved å jobbe med det sosiale og fysiske miljøet. Satsingen må forankres i årsplaner og andre styringsdokumenter.

Kriterier for helsefremmende barnehager

BHG.jpg

 

Kriterier for helsefremmende grunnskoler

SKole.jpg

 

Kriterier for helsefremmede videregående skoler

vgs.jpg