Du har stemmerett ved Stortings- og sametingsvalget 2021 hvis du oppfyller disse fire kriteriene:

* Er norsk statsborger
* Har fylt 18 innen utgangen av 2021
* Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
* Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

For å stemme i Steigen på valgdagen, må du være innført i manntallet i Steigen.


SAMETINGSVALGET  
For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.