På vegne av Steigen kommune ønsker jeg alle innbyggere i Steigen og andre Steigværinger en god sommer. Noen er allerede godt i gang med ferien, andre skal jobbe flere uker til før ferie og noen skal holde hjulene i gang gjennom hele sommeren. Steigen kommunestyre vedtok før sommeren at det blir godt vær i Steigen i sommer, så vi får håpe det slår til!

Jeg ønsker å sende en stor takk til befolkningen i Steigen for god dugnadsinnsats under pandemien. Vi har vært dyktige, og det har vi grunn til å være stolt av. Ansatte i Steigen kommune har strukket seg langt i de siste månedene, og mange i næringslivet vårt har kjent på konsekvensene Covid-19 har brakt med deg.

Samtidig vil jeg advare mot at vi slipper opp for mye og ikke tar Covid 19 på alvor i tiden fremover. Det er fortsatt smitte i samfunnet i Norge, og selv om situasjonen er under kontroll, ber de statlige myndighetene oss om å være forberedt på lokale utbrudd og massesmittehendelser.

Vi lærer stadig mer om viruset. Det er tydelig nå at en person smittet av Covid-19 er smitteførende i 2 døgn før vedkommende får symptomer. Derfor er det viktig og alltid følge smittevernrådene, du kan altså smitte andre uten at du vet du er syk. Det er også tydelig at dødeligheten er alarmerende høy blant vår eldre befolkning, og vi må gjøre alt i vår makt til å holde viruset unna denne gruppen.

Det er også klart at vi i Steigen sannsynligvis kommer til å oppleve reisende og besøkende fra utlandet i sommer. I pressemeldingen fra regjeringen sier de:

Regjeringen tar sikte på å tillate innreise for personer som er bosatt i Schengen- og EØS-området fra 15. juli – dersom smittesituasjonen tilsier det. Fra samme tidspunkt fjernes kravet om innreisekarantene for land og regioner med en tilfredsstillende smittesituasjon. Utenriksdepartementet vil ikke lenger fraråde reiser til land og regioner som unntas fra krav om innreisekarantene.

Til tross for at det blir en annerledes sommer og vi må være ansvarlige, håper jeg alle får en god sommer. Jeg er i alle fall takknemlig for jeg bor på det stedet jeg egentlig har mest lyst å feriere i.

Sommerhilsen fra

Aase Refsnes
Ordfører i Steigen

--
Husk smittevernrådene til alle i befolkningen:

 • Husk god hånd- og hostehygiene.
 • Du og dine nærmeste kan omgås normalt.
  • Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid!
 • Hold økt avstand til andre enn dine nærmeste.
  • Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.
  • Det bør minst være en meter mellom dere. (Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.)
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er symptomfri.
 • Har du symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du testes og holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger OG du er symptomfri.