Fysisk helse og aktivitet

  • Frisklivssentralen gir deg hjelp til å komme i gang med fysisk aktivitet gjennom individuell veiledning og tilbud om å delta i ulike grupper og aktiviteter. Aktivitetene foregår både ute og inne og legges opp slik at alle kan delta uansett fysisk form og funksjon. Aktivitetsglede og sosialt felleskap vektlegges.
  • Regelmessig fysisk aktivitet gir dokumenterte positive helseeffekter fysisk, psykisk og sosialt.
  • Alle voksne og eldre anbefales å være moderat fysisk aktive i minst 2,5 til 5 timer i løpet av uken. Dette vil si omtrent 20-40 minutter hver dag. Økes aktivitetsnivået til høy intensitet eller anstrengelse, kan tiden halveres. Les mer om rådene for fysisk aktivitet
  • Last ned Aktivitetsdagbok

 

Bilde5.jpg