Fysioterapien kan kontaktes direkte uten henvisning fra legen.

Aktuelle lover er Pasientrettighetsloven, Helsepersonelloven og Forskrift om habilitering, rehabilitering og Individuell plan.

På Steigentunet er det en kommunalt ansatt fydioterapeut, fysioterapien holder til på Steigentunet i Leinesfjord i 1. etasje. Privatfysioterapeut har lokaler på Allhuset i 2. etasje:

  • Ninie van Schaik - kommunal. Tlf. 45 86 21 14 Rehabiliteringskontakt, veileder, hms-arbeid, habilitering av barn.
  • Torgeir Nilsen - privatpraktiserende. Tlf. 91 61 80 33

 

Hvis vi ikke nåes på tlf, kan beskjed legges igjen ved sentralbordet på Steigentunet, tlf. 404 76713