Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden∂
Dette er Steigen kommunes offentlige nettsted. For å komme til Lev I Steigen, besøk www.levisteigen.no

FUNNKe

02.03.12
Kommunene Tysfjord, Hamarøy, Steigen og Ballangen har gått sammen i et prosjekt for å få på plass elektronisk samhandling. Formålet er å etablere informasjonsutveksling mellom legekontor, pleie-og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner.

 

Dette er et program som var igangsatt av Helsedirektoratet og videreført ut i kommunene. I Nord-norge er prosjektet tilknyttet FUNNKe og ledes av Nasjonalt Senter for Samhandling og Telemedisin (NST).
Det er satt ned en styringsgruppe med representant fra hver kommune. Tysfjord kommune er oppdragsgiver for prosjektet. Ann-Jorun Winther er tilsatt som prosjektleder i 100 % stilling. Hun har kontorsted er Hamarøy, men vil også jobbe ute i de samarbeidende kommunene.
 
Formålet med elektronisk samhandling er å etablere effektiv, helhetlig og velfungerende informasjonsutveksling mellom legekontor, pleie- og omsorgstjenesten, helseforetak og helsestasjoner for:
• Helhetlig pasientforløp
• Rett behandling - på rett sted - til rett tid
• Ivaretakelse av informasjonssikkerhet
• Effektivisere tidsbruken
Når vårt prosjekt er fullført vil både pasienter og ansatte merke en forskjell. Eksempelvis vil sykehuset kunne ha alle nødvendige legeopplysningene før pasienten kommer til sykehuset. Ved utskrivelse fra sykehuset vil hjemmesykepleien ha opplysning om medisiner og videre behandling før pasienten kommer hjem.
Når prosjektet er ferdig skal alle 4 kommunene kunne sende/motta sikre elektroniske meldinger internt i kommunene (hjemmesykepleien, sykehjem, lege og helsestasjon) og til/fra spesialisthelsetjenesten.
Prosjektet vil primært bestå i koordinering og felles avtaleinngåelse, teknisk oppgradering, opplæring og videreutvikling av rutiner, internkontroll og informasjonssikkerhet i behandling av informasjonen.