Frivillinghetsprisen 2015

26.10.15

Det inviteres til å komme med begrunnende forslag til kandidater.

Frivillighetsprisen kan tildeles en person, en gruppe eller en forening som med sine ideer og pågangsmot har vist stor frivillig innsats for trivsel, livskvalitet og gode nærmiljø i kommunen. Prisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi gjennom å løfte frem gode eksempler på resultat av frivillig innsats.

Forslag må være kommet til Steigen kommune evt. postmottak@steigen.kommune.no innen 6 november 2015

Tina Sennesvik