Frisklivsresept:

 • Reseptperioden varer i 3 måneder og koster kr 400,-.
 • Opptil 1 års oppfølging.
 • Helsesamtale ved start og slutt av reseptperioden.
  • I helsesamtalen finner vi sammen ut av hva du trenger av videre oppfølging i din endringsprosess.
  • Det utarbeides en plan og mål for arbeidet med din livsstilsendring.
  • Trenger du kun den første helsesamtalen er denne gratis.
 • Gruppetrening med oppfølging av fysioterapeut. Treningen tilpasses individuelle behov og det gis veiledning.
 • Mål:
  • økt kondisjon, styrke, balanse, bevegelighet, overskudd og sosialt samvær.
  • styrke deltakerens helse og livskvalitet.
  •  videreføre den fysiske aktiviteten/treningen på egen hånd etter reseptperioden.
    

Bilde3.jpg