Fysisk aktivitet er temaet for folkehelseprofilen 2021.
Hvert år publiserer Folkehelseinstituttet folkehelseprofiler for kommunene og fylkene. Den gir et bilde av noen sider ved folkehelsen i kommunen eller fylket.
Profilen skal være en hjelp til å skaffe seg oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne.
Klikk inn og ta en titt på en del utvalgte indikatorer for folkehelsa i Steigen. Hvordan står det til hos oss?

https://www.fhi.no/hn/folkehelse/folkehelseprofil/