Ekstraordinært formannskapsmøte 26.03.15

18.03.15

Det avholdes et ekstraordnært formannskapsmøte, (arbeidsmøte) på Steigen Sjøhus Røssøy torsdag 26.03.15 kl. 08:30. Møtet er åpent for publikum.

Elin B. Grytøyr