Eiendomsskatt 2015

26.02.15

EIENDOMSSKATTELISTER 2015

Den 24. februar mottok kommunene anbefaling fra KS om at eiendomsskattelistene som legges ut til offentlig ettersyn ikke bør innholde navn på eier av eiendommene.
En av årsakene til dette er at matrikkelloven § 30 setter begrensninger på utlevering av eieropplysninger fra matrikkelen. Grunnboka gir heller ikke fri adgang til å ta ut navnelister dvs lister med navn på hjemmelshavere til eiendommer, men krever innlogging via bank-ID/Difi e.l. for søk på konkret eiendom.

Steigen kommune har valgt å følge KS sin anbefaling.

Les mer

 

Elin B. Grytøyr