Detaljreguleringsplan Langnesvika næringsområde

19.02.15

Varsel om oppstart av arbeid for detaljreguleringsplan Langnesvika næringsområde.

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av arbeid for områderegulering Langnesvika næringsområde. Kart med avgrensning av planområdet og annen informasjon om planarbeidet fremgår av Oppstartbrev Langnesvika næringsområde.pdf

 

Lurer du på noe, kontakt:

Plankontoret ved Sissel Enodd, sissel@plankontoret.net/ tlf 72 42 81 66/ 452 69 562,

evt. Bøteriet AS v/Kenneth Larsen, kenneth@boteri.no/ tlf. 917 18 230.

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 13.3.15 til:

post@plankontoret.net eller

Plankontoret, Myrveien 1, 7391 Rennebu

 

 

Elin B. Grytøyr