I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av planarbeid for Steigen Vikingstue, Engeløya. Frist for innspill til planarbeidet er 08.05.2020.
Se vedlagt varsel om oppstart. 


Varsel om oppstart
Andre dokumenter: