Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra 0800-1500 (lunsj fra 1130-1200)
Onsdag fra 0900 - 1500 (lunsj 1130-1200)
Telefontider: 0800-1000 og 1330-1430 alle dager unntatt onsdag, da åpner sentralbord kl 0900.

All blodprøvetaking må gjøres innen kl 1400, dette på grunn av postlevering.

Legesenteret jobber med å få på plass en bedre løsning for time,reseptbestilling og e- dialog med fastlege.
Vi vil komme tilbake med mere informasjon når dette er på plass.

Mvh oss på legesenteret