Vi opplever stor pågang fra pårørende som vil besøke sine kjære i sykehjemmet- så flott!

Besøk skal fortsatt avtales på forhånd, aller helst dagen før besøket. Ta kontakt med avdeling for interne besøksdager og rutiner.
 
Når du kommer på besøk, husk å bruk de enkelte avdelingers egne innganger.
 
Vi prøver å legge til rette for at det nå kan tillates å være tre pårørende i hvert besøk. Men ikke flere enn tre på en gang, da må evt. besøket dele seg opp og komme i omganger. Vi setter pris på at dere tar hensyn til dette.
 
Det er kjempe viktig at alle overholder smittevernreglene. 
 
NB! Ikke gå på besøk dersom du har luftveissymptomer, føler deg syk, hatt nærkontakt med smittede eller er i karantene. Er du usikker? Ring og snakk med avdelingene: Korttid/Rehab: 452 12 747, Somatikk langtid: 406 00 213 og Skjermet demens: 454 96 024
 • Hoveddøren til Steigentunet er stengt for fri ferdsel, besøk avtales på forhånd.
   
 • Forsøk å holde minimum en meters avstand til den du besøker, det er uansett fint å unngå tett ansikt-til- ansikt-kontakt.
   
 • Hold minimum én meters avstand til alle andre enn den du besøker.
   
 • Besøkende skal ikke oppsøke fellesareal.
   
 • Besøkende har ikke kontakt med andre beboere enn den de besøker.
   
 • Besøk foregår på beboers rom, og døren skal være åpen. Vi rengjør etter besøk.
   
 • Det er lov til å ha med gaver, blomster og mat.
   
 • Husk god håndhygiene både før, under og etter besøket.
   
 • Det kan være inntil 3 besøkende samtidig og besøk avgrenses til max 2 timer.
   
 • Beboere kan dra i besøk utenfor Steigentunet. Besøket må gjennomføres slik at en ikke er i nær kontakt med andre enn de beboeren besøker. Det ilegges ikke restriksjoner på hvor besøket gjennomføres. 1 meter avstand til alle en møter er svært viktig. Håndvask/hånddesinfeksjon må gjennomføres grundig ved retur til Steigentunet.
   
 • Frisør er også tillatt, så lenge frisøren overholder sine smittevernsrutiner og 1 meters regel til andre overholdes. 
   
 • Det kan være anledning å trille tur rundt Steigentunet på fine dager, eller møtes i Sansehagen, avtales på forhånd.
   
 • Besøkende skrives opp i besøksprotokoll i avdelingene.
   
 • Dersom du har vært i utlandet skal du vente med besøk i 10 dager, uansett om landet man har vært i er karantenepliktig eller ei.
   
 • Steigen kommune og Steigentunet ønsker god dialog i forkant av besøk fra områder i Norge med mye smitte. Hvis mulig er det ønskelig å utsette besøket 10 dager etter ankomst Steigen kommune. Hvis besøket likevel vurderes å kunne gjennomføres, vil dette bli med skjerpet smittevern. Det vil si munnbind på den besøkende og 1 meter avstand til beboeren under hele besøket. Smittevernlegen konsulteres alltid i forkant av besøk på Steigentunet fra smitteutsatte områder i Norge. Den besøkende fra smitteutsatt område kan ikke forvente å spontant komme på besøk på kveldstid/helger, uten at det planlegges på dagtid i forkant.
 
Det er viktig at vi alle samarbeider om disse reglene, de er ment for å beskytte våre eldre og personalet i sykehjem. Vi er fortsatt påpasselig, og håper smitten ikke tar seg opp i vår kommune.
 
Steigentunet Sykehjem