Barn som har plass i barnehage beholder den om det ikke søkes om endring. Barn som ønsker plass i Steigenbarnehagen senere i barnehageåret må også søke. Nytt barnehageår starter 16. august 2018.

Søknad sendes: STEIGEN KOMMUNE, Servicekontoret, 8283 Leinesfjord. Søknadsfrist 1. mars 2019.

 

SØKNADSSKJEMA:

Barnehagesøknad