Barnehagerute:
2022/2023

Skolerute:
2022/2023

Vi følger skoleruten som ligger på hjemmesiden til fylkeskommunen.