Utbetalingene vil bli avregnet når søknaden din endelig blir behandlet. Dette for å slippe å søke sosialhjelp i stedet dersom du ikke har penger til livsopphold. Dersom du søker denne uka skal pengene være på konto før påske. (Dette gjelder ikke selvstendig næringsdrivende og frilansere. Det jobbes med en ny ordning for dem)

https://www.nav.no/dagpenger/forskudd/

Gjør også oppmerksom på at bankene tilbyr forskudd på dagpenger som du kan betale tilbake senere.