Informasjonsmøte om planene til Steigen Vikingstue

Forslag til detaljreguleringsplan for Steigen Vikingstue er sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn med frist for innspill satt til 11. april 2023.
Det blir i den sammenheng arrangert et informasjonsmøte for naboer og andre berørte/interesserte.
Tiltakshaver/planlegger og Steigen kommune vil være til stede og orientere om planforslaget og svare på spørsmål. Enkel servering.

: Steigen Vikingstue
Tid: onsdag 22. mars 20:30
Kulturarrangementer