Fra i dag 04.06 åpnes omsorgsboligene for besøkende. De som ønsker å besøke, må ta kontakt på telefonnr: 40100926, slik at personalet kommer å møter dere. Benytt branntrappene på baksiden av Steigentunet. Det skal skrives i besøksloggen når dere kommer og når dere drar, dette med tanke på smitteoppsporing. 
Det er ikke lov å benytte fellesarealer. Besøket skal foregå inne i brukers leilighet. Det må være avklart med brukeren på forhånd, dette for å sikre at vedkommende aksepterer eventuell smitterisiko. 

Minner om at samme prosedyrer gjelder nå; har du symptomer på luftveisinfeksjon eller har vært i utlandet, følg tidligere bestemmelser i forhold til karantene.