Steigen kommune er for tiden uten byggesaksbehandler og vi har dermed utfordringer med å håndtere alle byggesøknader som kommer inn, og henvendelser i forkant av disse.

For å avhjelpe situasjonen omprioriterer vi på andre oppgaver og setter samtidig av konkret telefon/besøkstid for henvendelser som gjelder disse sakene.

Telefontid/ besøkstid for henvendelser angående byggesaker vil være tirsdager kl 09.00 – 11.00 og torsdager 12.00 – 15.00. Henvendelser gjøres til vårt sentralbord på til 75 77 88 00.

Søknader kan som vanlig sendes skriftlig til kommunens postmottak og vil der bli fortløpende registrert i saksbehandlingssystemet vårt. Vi prioriterer ukentlig mellom innkomne saker og prøver å få behandlet de sakene vi ser er av størst betydning og som vi samtidig finner kapasitet til å løse.

Du finner flere nyttige linker til søknadsutfylling på https://www.steigen.kommune.no/byggesaksbehandling.469922.no.html

Denne situasjonen antas å vare ut året.