Formannskapet                            

Saksliste 01.02.18
Debatthefte

Protokoll 01.02.18
Saksliste 14.03.18 Protokoll 14.03.18

Saksliste 10.04.18
Rapport omsorgsboliger Leinesfjord

Protokoll 10.04.18
Saksliste 29.05.18 Protokoll 29.05.18
Felles Formannskapsmøte Innhavet 04.06.18  

Saksliste 06.06.18
Økonomirapport april
Lønnspolitisk plan
Årsmelding 2017
Regnskap 2017
Selskapsavtale IRIS Salten IKS

Protokoll 06.06.18
Saksliste 11.07.18 Protokoll 11.07.18

Saksliste 29.08.18

Vedlegg, veiadresser i Steigen:

Sak 11/17- høringsuttalelse navnesak- Steigen formannskap 

Statens Kartverk – melding om vedtak i navnesak 2016/11 i Steigen kommune

Skjema- navnesak (Tas med i møte)

Klage fra Holmvåg grunneierlag v/ Odd Holmvåg

Klage på etablerte veinavn v / Arvid Arntsen mfl 

Orienteringsbrev til adressatene-gjenåpning av sak

Tilbakemelding - Turid Lie

Lov om Stadnamn (stadnamnlova) –LOV-1990-05-18-11 med forskrifter (Tas med i møte)

 

Vedlegg, klage på formannskapet vedtak 21/18 om avvising av klage:

Møteinnkalling med sakspapirer Steigen formannskap dato 10.04.2018

Melding om vedtak Steigen formannskap sak 8/18 dato 10.04.2018

Klage på vedtak fra Ragnar Pedersen datert 02.05.2018

Melding om vedtak Steigen formannskap sak 21/18 dato 06.06.2018

Klage på vedtak fra Ragnar Pedersen datert 15.06.2018

Tillegg sak 29.08.18

Protokoll 29.08.18
Saksliste 30.08.18  
Saksliste 18.09.18 Protokoll 18.09.18
Saksliste 18.10.18 Protokoll 18.10.18

Saksliste 28.11.18

Vedlegg sak 49/18

Administrasjonens forslag til budsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Tilstandsrapport for Norfold skole

Notat "Økt stillingsressurs til boligsosialt arbeid"

Protokoll 28.11.18
Kommunestyret  

Saksliste 28.02.18
Klage fra fysioterapeut

Protokoll 28.02.18
Forpliktende plan 2018-2021

Saksliste 25.04.18
Rapport omsorgsboliger Leinesfjord
Strategiplan Reiseliv Salten 2017-10-23.pdf
Oppfølging forpliktende plan

 

Protokoll 25.04.18

Saksliste 20.06.18
Økonomirapport april
Lønnspolitisk plan
Strategiplan mineralnæring
Årsmelding 2017
Regnskap 2017
Salten Brann

Vedlegg detaljreg. Naustholmen/Grøtøy

FORSIDE BESKRIVELSE
BESKRIVELSE regplan Naustholmen Grøtøya
BESTEMMERLER regplan
MERKNADSBEHANDLING regplan naboer
MERKNADSBEHANDLING regplan offentlige etater
Illustrasjonsplan
Plankart

Protokoll 20.06.18
Saksliste 28.06.2018  Protokoll 28.06.18
Møteinnkalling 22.08.2018  
Møteinnkalling 27.08.2018  

Møteinnkalling 18.09.2018

Vedlegg:

Post- og arkivrutiner (sak 44/18)

Protokoll 18.09.18

Møteinnkalling 07.11.2018

Vedleggene for sak 49/18: Planbeskrivelse og bestemmelser og plankart

Budsjett 2019

Notat: Økt stillingsressurs til boligsosialt arbeid

Tilstandsrapport for Nordfold skole

Protokoll 07.11.18
Møteinnkalling 12.12.18 Protokoll 12.12.18
Plan- og ressursutvalget  

Saksliste 06.02.18
Høringsforslag detaljreguleringsplan for
Naustholmen og deler av Grøyøya

Protokoll 06.02.18

Saksliste 13.03.18
Strategiplan Reiseliv Salten 2017-10-23.pdf
Tilleggssak

Protokoll 13.03.18
Saksliste 08.05.18 Befaring utgår. Oppstart møte
kl 09:00
Protokoll 08.05.18
Møteinnkalling 23.05.18 - Befaring Protokoll 23.05.18 - Befaring

Saksliste 19.06.18
Delegerte vedtak 28.11.17 - 31.05.18
Strategiplan mineralnæring i Salten
FORSIDE BESKRIVELSE
BESKRIVELSE regplan Naustholmen Grøtøya
BESTEMMERLER regplan
MERKNADSBEHANDLING regplan naboer
MERKNADSBEHANDLING regplan offentlige etater
Illustrasjonsplan
Plankart
 

 

Protokoll 19.06.18

Møteinnkallingen er lagt ut på nytt. På grunn av feil i saksbehandlersystemet ble det noe frem og tilbake i sak numrene. Dette er nå opprettet, og vi beklager de ulemper det kan ha hatt.

Møteinnkalling 04.09.18

Protokoll 04.09.18

Møteinnkalling 30.10.18

Del 1, sak 43 - 49

Del 2, sak 50 - 58

Vedlegg til sak 43/18: 

Plankart.

Planbeskrivelse og bestemmelser.

 

Delegerte vedtak i perioden 31.05.18 - 04.09.18 

Delegerte vedtak i perioden 05.09.18 - 19.10.18

Protokoll 30.10.18
Saksliste 11.12.18 Protokoll 11.12.18
Eldrerådet  
Saksliste 24.01.18 Protokoll 24.01.18
Regnskap 2017  
Saksliste 09.03.18 Protokoll 09.03.18
  Protokoll 16.04.18
Saksliste 03.09.18 Protokoll 03.09.18
Saksliste 15.10.18 Protokoll 15.10.18
Saksliste 27.11.18 Protokoll 27.11.18
Valgstyret  
   
   
Kontrollutvalget