Formannskapet                            
Saksliste 09.01.17. Protokoll 09.01.17.

Saksliste 01.02.17
Forslag budsjettregulering (I lesbar retning)

Protokoll 01.02.17
Saksliste 07.03.17 Protokoll 07.03.17.

Saksliste 22.03.17
Tilleggssak 22.03.17
Økonomirapport per februar 2017
Tilleggssak 2/22.03.17

Protokoll 22.03.17

Saksliste 21.04.17
Tilleggsliste 21.04.17
Plan- og funksjonsprogram (Vedlegg sak 31/17)

Protokoll 21.04.17

Saksliste 31.05.17

Vedlegg sak 38/17:
     Klage av 07.11.17
FSK møtebok av 01.02.17
Fylkesmannens brev av 18.04.17

Vedlegg sak 39/17:
Utkast til forvaltningsplan for Engeløya

Vedlegg sak 40/17:
Melding om vedtak fra plan- og ressursutvalget
Søknad om serveringsbevilling og skjenkebevilling/kartskisse.

Protokoll 31.05.17
Saksliste 12.06.17  

Saksliste 21.06.17
Regnskap 2016
Årsmelding 2016

Protokoll 21.06.17
Saksliste 31.08.17 Protokoll 31.08.17
Møte i kommunikasjonsnemda 19.09.17 - Drøfting Protokoll 19.09.17
   
Saksliste 11.10.17 Protokoll 11.10.17
   
Innkalling 08.11.17 Protokoll 08.11.17
Saksliste 14.11.17 Protokoll 14.11.17

Saksliste 29.11.17
Budsjettforslag

 
   
   
Kommunestyret  

Saksliste 20.01.17
Vedlegg sak 1/17
Vedlegg sak 5/17
Vedlegg sak 12/17
Eldrerådets uttalelse til kommunestyrets budsjettbehandling 2017

Tilbakemeldinger på vedtatte kutt til budsjett 2017 og økonomiplan 2018
Resultat fra rådgivende folkeavstemning.

Protokoll 20.01.17

Saksliste 20.02.17
Uttalelse politireform
Tilleggsaksliste 20.02.17

Protokoll 20.02.17

Saksliste 26.04.17.
Vedlegg:
Forvaltningsrevisjonsrapport+barnevernstjenesten
Delegasjonsreglement
Plan- og funksjonsprogram
Strategiplan havbruk Salten 2017-2027

Protokoll 26.04.17

Saksliste 04.05.17
Plan- og funksjonsprogram

Administrasjonens vurdering av ordførerens forslag til budsjettregulering

Protokoll 04.05.17

Saksliste 10.05.17
Budsjettregulering
Tilleggssak 10.05.17

Protokoll 10.05.17
Saksliste 22.05.17 Protokoll 22.0517
Saksliste 21.06.17
Strategisk havbruksplan
Årsmelding 2016
Regnskap 2016
Protokoll 21.06.17

Saksliste 13.09.17
Tilleggssak17
Revidering av kommunens delegasjonsreglement
Utkast delegasjonsreglement

Protokoll 13.09.17

Saksliste 01.11.17
Interkommunalt sekreteriatsselskap
Interkommunalt revisjonsselskap
Utkast Delegasjonsreglement
Tilleggssaksliste 01.11.17
Tilleggssaksliste II 01.11.17

Protokoll 01.11.17
Saksliste 09.11.17  Protokoll 09.11.17

Saksliste 13.12.17
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2017-2020

Protokoll 13.12.17

Saksliste 14.12.17
Budsjettforslag
Forpliktende plan 2018-2021

Protokoll 14.12.17
   
Plan- og ressursutvalget  

Saksliste 07.02.17
Delegerte vedtak 17.10.16-31.01.17
Sak 6/17

(Sak 7/17 blir ikke behandlet i dette møtet)                                    

Tilleggsliste 07.02.17

Protokoll 07.02.17
Saksliste 14.03.17
Tilleggssak 14.03.17
Protokoll 14.03.17
Saksliste 09.05.17
Tilleggsaksliste 09.05.17 (Delegerte vedtak)
Protokoll 09.05.17

Saksliste 20.06.17
Tilleggssak 20.06.17

Protokoll 20.06.17

Saksliste 05.09.17   -
Delegerte vedtak 14.06 - 25.08.17

Protokoll 05.09.17

Saksliste 24.10.17
Delegerte vedtak 26.08 - 17.10.17

Protokoll 24.10.17

Saksliste 05.12.17
Tilleggssaksliste 05.12.17
Delegerte vedtak 18.10 - 27.11.17
Tilleggssak 05.12.17

Protokoll 05.12.17
   
Eldrerådet  
Saksliste 07.02.17 Protokoll 07.02.17
  Protokoll 19.06.17
Saksliste 24.10.17  
Saksliste 05.12.17 Referat/merkn/vedlegg
   
Valgstyret  
Saksliste 31.05.17 Protokoll 31.05.17
   
Kontrollutvalget  
Innkalling/Saksliste 14.06.17 Protokoll