Formannskapet

 

 

Saksliste 27.01.16              
Vedlegg 1 veiadresser
Vedlegg 2 veiadresser
Vedlegg 3 veiadresser
Vedlegg 4 veiadresser
Vedlegg 5 veiadresser
Vedlegg 6 veiadresser
Økonomistyring
Status gjennomføring budsjettvedtak

 

Protokoll 27.01.16

Saksliste 29.02.16

 

Protokoll 29.02.16

Saksliste 16.03.16
Notat - Drøftingssak lånenemnd
Vedlegg Steigen kultursal
Tilleggsliste 16.03.16

 

Protokoll 16.03.16

Saksliste 13.04.16
Tilleggssak 13.04.16
Tilleggssak2 13.04.16

 

Protokoll 13.04.16

Saksliste 27.04.16

 

Protokoll 27.04.16

Saksliste 09.05.16

 

 

Saksliste 25.05.16

 

Protokoll 25.05.16

Saksliste 08.06.16
Økonomirapport april 2016

 

Protokoll 08.06.16

Saksliste 24.08.16

Vedlegg:
Brev fra kommunal- og moderniseringsdep. - kommunesammenslåing

Brev fra fylkesmannen ang. kommunesammemslåing

Reglement godtgjørelse folkevalgte

 

 

Protokoll 24.08.16

    Protokoll 27.09.16

Saksliste 19.10.16
Vedlegg til sak 51/16 ligger i sakslista til møtet 08.06.16
  Protokoll 19.10.16
Saksliste 09.11.16 (Ekstra møte)   Protokoll 09.11.16
Saksliste 30.11.16

Administrasjonens forslag til budsjett 2017

Forpliktende plan for Steigen kommune 2017-2020

Tilleggsliste 30.11.16

Budsjettforslag ved sammenslåing
Protokoll 30.11.16
 

Kommunestyret

 

 


Saksliste 16.02.16

Vedlegg sak 7/16:
Planbeskr.
Merknadsbeh.
Plankart

Vedlegg sak 9/16:
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Steigen kommune 2015

Vedlegg kommunereform:
Intensjonsgrunnlag
Tilleggsliste 16.02.16

 

 

Protokoll 16.02.16

Saksliste 29.02.16
Steigen-alternativet

 

Protokoll 29.02.16

Saksliste 27.04.16
ÅRSMELDING 2015
Regnskap 2015
Rapport forvaltning
Årsmelding Steigen Allhus KF 2015
Kjøpekontrakt
Tillegssak 27.04.16

 

Protokoll 27.04.16

Saksliste 22.06.16              
                                                 
Vedlegg sak 53/16:
Plankart
Besrivelse og konsekvensutredning
Planbestemmelser

Vedlegg sak 55/16:
Intensjonsgrunnlag
Politisk plattform 2016
Intensjonsavtale
Utredning Steigen-alternativet m/politisk vedtak
Utredning Nord-Salten alternativet m/politisk vedtak
BDO Utredningsnotat A
BDO Utredningsnotat B
BDO Utredningsnotat C
BDO Utredningsnotat D
BDO rapport "Mulighetsstudie Salten"
Resultat rådgivendefolkeavstemning i Steigen kommune

           Protokoll 22.06.16.pdf

Saksliste 07.09.2016

 

Protokoll 07.09.16Saksliste 17.10.16

Saksliste 17.10.16

Vedlegg sak 70/16:
Brev fra fylkesmannen

Vedlegg sak 71/16:

Innbyggerinitiativ- krav om folkeavstemning

Tilrådning kommunestruktur

Veileder fra kommunal og moderniseringsdepartementet

Fylkesmannens svar på henvendelse ang. innbyggerinitiativ
Kommunelovens § 39 a

Saksliste 02.11.16
Tilleggsaksliste1 02.11.16
Tilleggsaksliste 2 02.11.16
Møteinnkalling 09.11.16
Møteinnkalling 23.11.16
Møteinnkalling 14.12.16
Tilleggsakliste 14.12.16
Vedlegg sak 94/16
Tilleggsakliste 2 - 14.12.16

Forvaltningsrevisjonrapport barnevernstjenesten

Møteinnkalling 15.12.16

Vedlegg sak 96/16

Tilleggsliste 15.12.16 (Saker utsatt i møtet 14.12.16)
  

 

Protokoll 17.10.16

 

 


Protokoll 02.11.16

Protokoll 23.11.16

Protokoll 14.12.16

 

 

 

 

 

 

Protokoll 15.12.16

 
 

Plan- og ressursutv.

 

 

Innkalling 19.01.16

 

Protokoll 19.01.16

Saksliste 09.02.16
Delegerte vedtak
Referatsaker

Vedlegg:
Planbeskr.
Merknadsbeh.
Plankart

 

Protooll 09.02.16

Saksliste 15.03.16

Delegerte vedtak
Tilleggssaksliste

Vedlegg:
Plankart Bogen
Planbestemmelser
Planbeskrivelse

Hjortviltforvaltning

 

Protokoll 15.03.16

Protokoll 10.05.16

 

Møteinnkalling 21.0616

Vedlegg:

Plankart Bogøy næringsområde

Områdereg.plan Bogøy

Regulerings bestemmelser

 

PROTOKOLL 21.06.16

Møteinnkalling 05.09.16   Protokoll 05.09.16


Møteinnkalling 25.10.16
Sak 56/16

Delegerte vedtak 30.08-17.10.16

  Protokoll 25.10.16
Vedlegg reguleringsplan Jensvikhågen:
Beskrivelse_Jensvikhågen
Bestemmelser_Jensvikhågen
Illustrasjoner_BYA_Jensvikhågen
Plankart_Jensvikhågenf

Møteinnkalling 06.12.16
Protokoll 06.12.16

 

Kontrollutvalget

 

 

 

 

Protokoll 03.03.16

Saksliste 26.04.16

 

Protokoll 1 26.04.16
Protokoll 2 26.04.16

Saksliste 06.09.16

 

Protokoll 06.09.16

Saksliste 22.11.16
Protokoll 22.11.16

 

 

 

Eldrerådet

 

 

  

 

Referat 26.01.16

 

 

Referat 02.02.16

Saksliste 18.04.16

 

Protokoll 18.04.16

Saksliste 06.06.16

 

Protokoll 06.06.16

Saksliste 29.08.16   Protokoll 29.08.16.pdf
Saksliste 25.10.16   Protokoll 25.10.16
Saksliste 05.12.16   Protokoll 05.12.16

Valgstyret

Saksliste 30.11.16

 

Protokoll 30.11.16