FORMANNSKAPET  
Saksliste 05.02.15.  
Tilleggsliste 05.02.15 Protokoll 05.02.15
Saksliste 12.03.15 Protokoll 12.03.15
Saksliste 15.04.15.
Fordeling av konsesjonspenger
Protokoll 15.04.15
Saksliste 23.04.15.
 
Protokoll 23.04.15
Møteinnkalling 05.05.15. Protokoll 05.05.15.
Saksliste 02.06.15.  
Tilleggssak 02.06.15 Protokoll 02.06.15
Saksliste 27.08.15
Utredningsrapport Nordsalten kommune 20150819.
Tilleggsliste 27.08.15
Protokoll 27.08.15

Saksliste 22.10.15
Økonomirapport august 2015

Protokoll 22.10.15
Saksliste 17.11.15
Barnehagestruktur
Protokoll 17.11.15
Saksliste 23.11.15  
Saksliste 02.12.15
Budsjettforslag adm 2016
Endringsanalyse budjsett 2015-2016
Tiltaksliste budsjett 2016
Adm 2.forslag okplan2016-2019
Tilleggsliste 02.12.15
Tillegsliste 2 02.12.15
Budsjett Allhuset KF 2016
Protokoll 02.12.15
Saksliste 16.12.15 Protokoll 16.12.15
   
KOMMUNESTYRET  
Saksliste 16.02.15
Høring skatteoppkreverfunksjonen.
 
Sak høring skatteoppkreverfunksjonen.  
Tilleggssak 16.02.15. Protokoll 16.02.15.
Saksliste 22.04.15.  
Saksliste 23.04.15.
Rådmannens regnskapskommentarer.
Årsmelding 2014.
Tilleggssak 23.04.15.
Tilleggssak.
Tilstandsrapport 2014 Steigenskolen Leinesfjord.
Tilstandsrapport 2014 Steigenskolen Leines.
Tilstandsrapport for 2014.
Protokoll 23.04.15
Møteinnkalling 04.05.15 Protokoll 04.05.15.
saksliste 18.06.15  
Tilleggssaksliste 18.06.15.  
Tilleggssak 18.06.15  
Forvaltningsrevisjon - Spesialundervisning  
Kommentar til spesialundervisning Protokoll 18.06.15
Møteinnkalling 08.07.15 Protokoll 08.07.15
Saksliste 10.09.15
Vedlegg 1 sak 51
Vedlegg 2 sak 51
Utredning 0-Alternativet_
 
Protokoll 10.09.15

Møteinnkalling 15.10.15

Tilleggssak

Protokoll 15.10.15

Saksliste 05.11.15
Tilleggsakliste 05.11.05.
Stiftelsesdokument Steigen Investeringsselskap AS.
Stiftelsesdokument for Storskjæret AS

 

Protokoll 05.11.15
Saksliste 16.12.15 Protokoll 16.12.15
Saksliste 17.12.15 Protokoll 17.12.15
   
PLAN- OG RESSURSUTVALGET  
Møteinnkalling 10.02.15 Protokoll 10.02.15
Tilleggsliste 10.0215  
Møteinnkalling 24.03.15 Protokoll 24.03.15

Møteinnkalling 07.05.15

vedl reguleringsplan bogøy

algedyrking

Protokoll 07.05.15

  Protokoll 13.05.15

Møteinnkalling 16.06.15

vedlegg-langnesvika

vedlegg-langnesvika

delegerte vedtak

Protokoll 16.06.15
 
 
Møteinkalling 13.07.15  
Saksliste 08.09.15
Vedlegg nr. 1 sak 56
Vedlegg nr. 2 sak 56
 
Protokoll 08.09.15

Saksliste 10.11.15

Delegerte vedtak

Protokoll 10.11.15
Møteinnkalling 08.12.15 Protokoll
KONTROLLUTVALGET  
Møteinnkalling 21.04.15. Protokoll 210415
Saksliste 10 08 2015 Protokoll 10.08.15
Møteinnkalling 24.09.15 Protokoll 24.09.15
  protokoll 03.11.15.pdf

Saksliste 01.12.15
Tilsynsrapport 1
Tilsynsrapport 2
Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg

Protokoll
   
ELDRERÅDET Protokoll 20.01.15
  Protokoll 10.03.15
  Protokoll 21.04.15
  Protokoll 27.05.15
  Protokoll 08.09.15
  Protokoll 18.09.15
  Protokoll 08.12.15