Sommer steigen

Sakslister og protokoller 2012

06.01.12
Her finner du sakslister og protokoller for formannskap, kommunestyre, plan- og ressursutvalget og kontrollutvalget, Steigen Eldreråd og Rådet for funksjonshemmede for 2012.

 

Formannskapet                             
Saksliste 25.01.12                          Protokoll 25.01.12                                       
Saksliste 22.02.12 Protokoll 22.02.12
Saksliste 21.03.12 Protokoll 21.03.12
Ekstramøte 16.04.12 Protokoll 16.04.12
Saksliste 25.04.12  
Tilleggssak 25.04.12 Protokoll 25.04.12
Ekstramøte 30.05.12 Protokoll 30.05.12
Vedlegg til sak  
Saksliste 07.06.12 Protokoll 07.06.12
 Saksliste 21.08.12  
Tilleggsliste 21.08.12 Protokoll 21.08.12
Saksliste 05.09.12 Protokoll 05.09.12
Saksliste 24.09.12 Protokoll 24.09.12
Saksliste 24.10.12 Protokoll 24.10.12
Saksliste 20.11.12 Protokoll 20.11.12
Saksliste 28.11.12 Protokoll 28.11.12
   
Kommunestyret  
Saksliste 31.01.12 Protokoll 31.01.12
Saksliste 07.03.12  
Tilleggsak 07.03.12 Protokoll 07.03.12 
Saksliste 02.05.12  
Tilleggssakliste 02.05.12  
Tileggssaksliste 02.05.12 Protokoll 02.05.12
Saksliste 06.06.12
Vedlegg til sak er det samme som til formannskapets møte 30.05.12.
Protokoll 06.06.12
Saksliste 21.06.12 Protokoll 21.06.12
Saksliste 02.10.12
Sak 57/12
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll 02.10.12
Sakslsite 11.12.12 Protokoll 11.12.12
Saksliste 12.12.12 Protokoll 12.12.12
   
Plan-og ressursutvalget  
Saksliste 14.02.12 Protokoll 14.02.12
Saksliste 29.03.12 Protokoll 29.03.12

Vedlegg 1 til sak Hovedplan for skogs- veier i Steigen kommune 2012-2030

 
Vedlegg 2 til sak Hovedplan for skogs- veier i Steigen kommune 2012-2030  

kartvedlegg til sak hovedplan for skogsveger  

 
   
Saksliste 19.04.12 Protokoll 19.04.12
Saksliste 08.05.12 Protokoll 08.05.12
Saksliste 19.06.12 Protokoll 19.06.12
Saksliste ekstraordinært møte 26.06.12 Protokoll 26.06.12
Saksliste 16.08.2012 Protokoll 16.08.2012
 Saksliste 12.09.2012  Protokoll 12.09.2012
Saksliste 16.10.2012  Protokoll 16.10.2012
Saksliste 13.11.2012  Protokoll 13.11.2012
Saksliste 04.12.2012  Protokoll 04.12.2012
Vedlegg til sak
Reguleringsplan
Leinesfjord:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Illustrasjonsplan
Plankart
Konsekvensvurderinger
Vurdering marine strandavsetninger
asplan viak
 
Vedlegg til sak
Reguleringsplan Manshausen:
Planbeskrivelse
Planbestemmelser
Plankart
 
   
   
Kontrollutvalget  
Saksliste 07.02.12 Protokoll 07.02.12
Saksliste 12.04.12 Protokoll 12.04.12
Saksliste 15.05.12 Protokoll 15.05.12
   
Steigen Eldreråd  
  Protokoll 10.01.12
  Protokoll 08.02.11
  Protokoll 05.03.12
  Protokoll 09.05.12
  Protokoll 06.09.12
  Protokoll 06.10.12
  Protokoll 22.11.12
   
Rådet for funksjonshemmede              
  Protokoll 16.04.2012
  Protokoll 04.06.2012
  Protokoll 23.11.2012

 

Tips en venn Skriv ut