Sommer steigen

KUNNGJØRING - søknad om økt produksjon av settefisk

31.08.17

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
 
Kommune:                Steigen
Søker:                        Cermaq Norway AS (961 922 976)
Søknaden gjelder:    Økt produksjon av settefisk
Omsøkt størrelse:     3,5 mill. settefisk
                                   450 tonn tørrfôr
Lokalitet:                   13191 Dyping
Kontaktperson:        Marit Holmvaag Hansen (mob. 952 49 582)
 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Steigen kommune, rådhuset og som vedlegg her. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost: postmottak@steigen.kommune.no innen 6. oktober 2017.


Oversendelse av søknad for offentlig utlysning og kommunal behandling.pdf
Søknad om økt produksjon og utvidet utslippstillatelse.pdf 
Søknad.pdf
Søknadsskjema.pdf 
Rapport.pdf 
Detaljplan.pdf 
NVEs vurdering.pdf 
Beredskapsplan.pdf 
Kontoutskrift.pdf 
Kart.pdf
Konsesjon.pdf 
Rapport 1.pdf 

 
 
 

 
 


 


 


 
Tips en venn Skriv ut