Sommer steigen

KUNNGJØRING - SØKNAD OM NY AKVAKULTURLOKALITET NORDFOLDLEIRA

11.07.18
I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: 
Søknad akvakultur i Steigen kommune i Nordland 
Søker: Ellingsen Seafood AS org. 991 952 829 
Søknaden gjelder: klarering av ny akvakulturlokalitet 
Søkt størrelse: 3120 tonn MTB 
Lokalitet: Nordfoldleira I 
Koordinater: Midtpunkt anlegg N 67º45,137` Ø 15º14,344` 
Midtpunkt fôringsflåte N 67º45,201` Ø 15º14,193` 
 
Søknaden er også utlagt til offentlig ettersyn ved Steigen kommune, rådhuset. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost postmottak@steigen.kommune.no eller per post til Steigen kommune, rådhuset, 8283 Leinesfjord, innen 15.august 2018.
 
Søknaden finner du her:
 
Tips en venn Skriv ut